Hopp til hovedinnhold

Spredningen av koronaviruset, behandlingen av smittede og følgene av tiltakene som iverksettes av myndighetene for å håndtere den ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringer for helse- og omsorgstjenestene. Fylkesmennene er koordinerende instans i beredskapsarbeidet og har som et resultat av pandemien fått en enda mer presset ressurssituasjon.

Statens helsetilsyn forventer at koronapandemien vil påvirke helse- og omsorgstjenesten og fylkesmennenes situasjon i lengre tid. Det er behov for prioritering av hvilke tilsynssaker fylkesmennene nå skal gå inn i og for veiledning om hvordan fylkesmannen kan innrette sine undersøkelser, slik at ulike hensyn kan ivaretas.

Statens helsetilsyn har derfor utarbeidet midlertidige retningslinjer, som gir veiledning til fylkesmannens håndtering av tilsynssaker under koronapandemien. Vi vurderer fortløpende om det er behov for revidering av retningslinjen på bakgrunn av fylkesmannens erfaringer eller endringer i situasjonsbildet.

Midlertidige retningslinjer opphørte 08.10.2021