Hopp til hovedinnhold

Temaet for tilsynet er valgt med bakgrunn i at tvungen somatisk helsehjelp er et særlig risikoområde. Konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas har stor betydning for pasientene.

Undersøkelsene i tilsynet er rettet mot kommunens styringssystem og ikke det enkelte helsepersonell. Undersøkelsene omfatter om kommunen sikrer at:

  • pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp
  • motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitsskapende tiltak
  • pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang
  • tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden

Fylkesmannen kan velge om tilsynet skal rettes mot kommunenes hjemmebaserte helsetjenester eller sykehjem, eventuelt begge tjenesteområder. Statens helsetilsyn har utarbeidet en veileder for fylkesmannens gjennomføring av tilsynet, som nå er ferdig og klar til bruk.

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2020
PDF