Helsetilsynet

I år kan de mellom anna lese om dette:

  • Ungdommar over 18 år som er i ettervern får ikkje tilpassa og samordna oppfølgjing frå barneverntenestene og Nav i overgangen til vaksenlivet.
  • Kommunar har ikkje lagt til rette for å føre tilsyn med helse og miljø i barnehagar og skular.
  • Psykotisk depresjon blir ikkje alltid fanga opp og behandla hos pasienter i psykisk helsevern. Det kan gje auka sjølmordsfare.
  • Pårørande til pasientar med både ruslidelse og psykisk lidelse må sjølve være det koordinerande leddet mellom spesialisthelstenesta og kommunale tenester.

I tillegg er det eit oversyn over tal og fakta frå ulike sider ved tilsynsverksemda.

Tilsynsmelding 2019

Meny med pdf og alle artiklene fra Tilsynsmeldinga enkeltvis

Tilsynsmelding 2019

PDF