Hopp til hovedinnhold

I år kan de mellom anna lese om dette:

  • Ungdommar over 18 år som er i ettervern får ikkje tilpassa og samordna oppfølgjing frå barneverntenestene og Nav i overgangen til vaksenlivet.
  • Kommunar har ikkje lagt til rette for å føre tilsyn med helse og miljø i barnehagar og skular.
  • Psykotisk depresjon blir ikkje alltid fanga opp og behandla hos pasienter i psykisk helsevern. Det kan gje auka sjølmordsfare.
  • Pårørande til pasientar med både ruslidelse og psykisk lidelse må sjølve være det koordinerande leddet mellom spesialisthelstenesta og kommunale tenester.

I tillegg er det eit oversyn over tal og fakta frå ulike sider ved tilsynsverksemda.

Tilsynsmelding 2019

Meny med pdf og alle artiklene fra Tilsynsmeldinga enkeltvis

Bilde av forsiden

Tilsynsmelding 2019

PDF