Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har gjennomført stedlig tilsyn med en jordmor som har et enkeltpersonsforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsler. Tilsynet ble iverksatt etter at Helsetilsynet hadde fått varsel om en alvorlig hendelse.

En kvinne planla hjemmefødsel med bistand av jordmor etter et ukomplisert svangerskap. De hadde inngått en skriftlig avtale i god tid før fødselen der forpliktelser og forventninger var avklart. Barnets hode sto over en ri i forbindelse med fødselen, og barnet var blålig i hodet etterpå og hadde knirkende respirasjon. Fargen bedret seg og jordmor vurderte at det var normale forhold ved barnet. Dagen etter fødselen tok jordmor kontakt med foreldrene og fikk informasjon om at barnet jobbet litt med pusten og ikke var så ivrig etter brystet. De avtalte å se an tilstanden, og at foreldrene skulle kontakte jordmor dersom tilstanden ble forverret. Senere samme dag sendte foreldrene en film av barnet til jordmor. Filmen viste tegn til alvorlig sykdom. Jordmor reagerte på det hun så, og hun kontaktet barnelege ved nærliggende sykehus. De avtalte innleggelse og jordmor besluttet at foreldrene kunne kjøre til sykehuset i privat bil. Barnets tilstand var kritisk, og ble samme kveld overflyttet universitetssykehus hvor barnet kom seg etter å ha fått behandling for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, hjertesvikt og lungesvikt.

Vi undersøkte om virksomheten sikret at helsehjelp til nyfødte med tegn på sykdom i forbindelse med hjemmefødsel ble utført slik at barna får forsvarlige, trygge og gode tjenester. Vi undersøkte også om det aktuelle barnet fikk forsvarlig helsehjelp.

Planlagt hjemmefødsel inngår i det differensierte tilbudet innenfor fødselsomsorgen i Norge. Tilbudet gis av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har utarbeidet en retningslinje for hjemmefødsel og kommer med anbefalinger om hvem som kan føde hjemme. Kvinners rett til å motta informasjon om valg av fødested og medbestemmelse er en viktig forutsetning for forsvarlig helsehjelp.

Selv om tilsynssaken omhandler en liten virksomhet, stilles det krav til systematisk styring av virksomheten. Tilsynssaken avdekket at virksomheten ikke hadde gode nok rutiner for overføring til sykehus i situasjoner der det var behov for akutt helsehjelp. Saken viste også viktigheten av å ha tydelige rammer for hvilket ansvar jordmor har etter en hjemmefødsel, og informasjon til kvinnen/foreldrene om hvor de skal henvende seg dersom det oppstår tegn på sykdom.

For øvrig har vi bemerket at virksomheten ikke hadde gjennomført eller planlagt systematisk simulasjonsbasert trening på akutte situasjoner som kan oppstå i forbindelse med en hjemmefødsel, eller andre relevante tiltak som sikrer praktisk erfaring. Helsetilsynet har kommet til at det var forhold ved virksomhetens aktiviteter som burde vært bedre planlagt og organisert, men at virksomheten samlet sett sikret at nyfødte med tegn på sykdom i forbindelse med hjemmefødsel fikk helsehjelp i tråd med lovkravene.

Da jordmor dagen etter fødselen fikk opplysninger om pustebesvær ville det vært i tråd med god praksis å sikre at barnet ble tilsett raskt. Siden hun valgte å se situasjonen an, burde hun informert foreldrene om å ta kontakt med legevakt/AMK dersom det tilkom endringer. Da jordmor fikk tilgang til filmen som viste et barn med tydelig pustebesvær burde jordmor sørget for rask transport med ambulanse. På bakgrunn av disse forholdene vurderte Helsetilsynet at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom. Enkeltpersonforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsel
Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

PDF

 

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom
Tekst

Helsetilsynet har gjennomført stedlig tilsyn med en jordmor som har et enkeltpersonsforetak som tilbyr bistand ved hjemmefødsler. Tilsynet ble iverksatt etter at Helsetilsynet hadde fått varsel om en alvorlig hendelse.

En kvinne planla hjemmefødsel med bistand av jordmor etter et ukomplisert svangerskap. De hadde inngått en skriftlig avtale i god tid før fødselen der forpliktelser og forventninger var avklart. Barnets hode sto over en ri i forbindelse med fødselen, og barnet var blålig i hodet etterpå og hadde knirkende respirasjon. Fargen bedret seg og jordmor vurderte at det var normale forhold ved barnet. Dagen etter fødselen tok jordmor kontakt med foreldrene og fikk informasjon om at barnet jobbet litt med pusten og ikke var så ivrig etter brystet. De avtalte å se an tilstanden, og at foreldrene skulle kontakte jordmor dersom tilstanden ble forverret. Senere samme dag sendte foreldrene en film av barnet til jordmor. Filmen viste tegn til alvorlig sykdom. Jordmor reagerte på det hun så, og hun kontaktet barnelege ved nærliggende sykehus. De avtalte innleggelse og jordmor besluttet at foreldrene kunne kjøre til sykehuset i privat bil. Barnets tilstand var kritisk, og ble samme kveld overflyttet universitetssykehus hvor barnet kom seg etter å ha fått behandling for alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, hjertesvikt og lungesvikt.

Vi undersøkte om virksomheten sikret at helsehjelp til nyfødte med tegn på sykdom i forbindelse med hjemmefødsel ble utført slik at barna får forsvarlige, trygge og gode tjenester. Vi undersøkte også om det aktuelle barnet fikk forsvarlig helsehjelp.

Planlagt hjemmefødsel inngår i det differensierte tilbudet innenfor fødselsomsorgen i Norge. Tilbudet gis av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet har utarbeidet en retningslinje for hjemmefødsel og kommer med anbefalinger om hvem som kan føde hjemme. Kvinners rett til å motta informasjon om valg av fødested og medbestemmelse er en viktig forutsetning for forsvarlig helsehjelp.

Selv om tilsynssaken omhandler en liten virksomhet, stilles det krav til systematisk styring av virksomheten. Tilsynssaken avdekket at virksomheten ikke hadde gode nok rutiner for overføring til sykehus i situasjoner der det var behov for akutt helsehjelp. Saken viste også viktigheten av å ha tydelige rammer for hvilket ansvar jordmor har etter en hjemmefødsel, og informasjon til kvinnen/foreldrene om hvor de skal henvende seg dersom det oppstår tegn på sykdom.

For øvrig har vi bemerket at virksomheten ikke hadde gjennomført eller planlagt systematisk simulasjonsbasert trening på akutte situasjoner som kan oppstå i forbindelse med en hjemmefødsel, eller andre relevante tiltak som sikrer praktisk erfaring. Helsetilsynet har kommet til at det var forhold ved virksomhetens aktiviteter som burde vært bedre planlagt og organisert, men at virksomheten samlet sett sikret at nyfødte med tegn på sykdom i forbindelse med hjemmefødsel fikk helsehjelp i tråd med lovkravene.

Da jordmor dagen etter fødselen fikk opplysninger om pustebesvær ville det vært i tråd med god praksis å sikre at barnet ble tilsett raskt. Siden hun valgte å se situasjonen an, burde hun informert foreldrene om å ta kontakt med legevakt/AMK dersom det tilkom endringer. Da jordmor fikk tilgang til filmen som viste et barn med tydelig pustebesvær burde jordmor sørget for rask transport med ambulanse. På bakgrunn av disse forholdene vurderte Helsetilsynet at barnet ikke fikk forsvarlig helsehjelp.