Hopp til hovedinnhold

VG og tilsyn etter alvorlige hendelser

Oppdatert informasjon om varselordningen

Uforsvarlige ambulanseflytjenester

Svikt i risikoforståelse og -styring — prosedyre for større barn ble tatt i bruk på barn med meget lav vekt

Kommune sviktet i oppfølging av diabetesbehandling — pasient døde etter å ha hatt for lavt blodsukker

Helsehjelp ved hjemmefødsel til nyfødte med tegn på sykdom

Svikt i håndteringen av akutt somatisk sykdom ved avdeling for rusbehandling

Svikt i diagnostikk og behandling av alvorlig depresjon – pasienten tok sitt liv

Førstegangsgravid med risikofaktorer falt ut av svangerskapsoppfølging hos jordmor, barnet døde i magen

Positiv til endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven - høring

Vi har hatt til høring Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag om endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv, og avga høringsuttalelse 30. april.

Helsetilsynets tilsynsmelding i ny innpakning

Hvor svikter det? Hvor alvorlig er det? Hvem har ansvaret for å rette opp feilene? Artikler i Helsetilsynets tilsynsmelding gir deg noen svar.

Stor variasjon i hvordan pandemien har påvirket barn og unge i barneverninstitusjon

Digitalt egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern for barn og unge

Forsvarlig pasientbehandling uten IKT?

Barn og unge som sliter under pandemien må identifiseres og få hjelp

Økning i tvangsbruk på barneverninstitusjoner

Helsepersonell bør gi saklig informasjon

Avvikling av e-postadressen for varsel om alvorlig hendelse fra virksomheter

Hvordan har endringer i tjenestetilbudet påvirket pasienter, brukere og pårørende under pandemien?

Reaksjoner mot helsepersonell og påpekte lovbrudd mot virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2020