Hopp til hovedinnhold

Policyen beskriver verdivalg, overordnede prinsipper og føringer for statsforvalternes og Statens helsetilsyns håndtering av tilsynssaker på barnevern-, sosial-, helse- og omsorgsområdet.

Vi legger en vid forståelse av tilsynssak til grunn. Policyen gjelder all aktivitet vi gjør og all virkemiddelbruk vi benytter som tilsynsmyndighet når vi har fått kjennskap til en hendelse, et forhold eller en praksis i barnevernet, sosial-, helse- og omsorgstjenesten.

Formålet med tilsyn er å bidra til å styrke sikkerhet og kvalitet i tjenestene og bidra til rettsikkerhet og tillit.  Både hvor vi retter ressursene og hvordan vi behandler tilsynssaker, styres av dette formålet.

En viktig del av vår oppgave som tilsynsmyndighet er å undersøke, kontrollere og følge opp at tjenestene og personellet holder seg innenfor kravene i lov og forskrift. Det er virksomhetene som har ansvar for sikkerhet og kvalitet i tjenesten. Vi må følge med på at tjenesten og helsepersonell har endret praksisen som førte til svikt.

Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene