Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har undersøkt hvordan et privat laboratorium formidler laboratoriesvar elektronisk til rekvirent og pasient.

– Det ble ikke funnet grunnlag for lovbrudd innen de reviderte områdene. Laboratoriet har etablert systemer som sikrer at laboratoriesystemene er lesbare, nøyaktige, klare og utvetydige, sier Ingerid Herstad Nygaard, avdelingsdirektør i Helsetilsynet.

Det ble i tillegg innhentet informasjon om hvordan rekvirering av laboratorieanalyser foregår.

Rapport etter tilsyn med Fürst Medisinsk Laboratorium 2022

Tilsynsrapport