Hopp til hovedinnhold

Det er alvorlig når systemer brukt til å melde om bekymringer rundt barn som følges opp av barnevernet svikter. Systemsvikten kan ha ført til at barnevernet var ute av stand til å følge opp barna det gjaldt og at barna dermed ikke fikk nødvendig hjelp.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har gitt Bufdir i oppdrag å granske feilen i tilknytning til den nasjonale løsningen for elektronisk bekymringsmelding. Helsetilsynet vil bidra inn i dette oppdraget i tett dialog med statsforvalterne.

«Helsetilsynets bidrag i dette oppdraget vil være gjennom tilsynsaktiviteter som gjennomføres av Statsforvalter med fokus på læring og forbedring», sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Siri Bækkevold.

Oppdraget skal løses i dialog med Visma, KS, Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet.

Bufdir undersøker nå årsak, omfang og mulige konsekvenser av hendelsen. Undersøkelsen vil gi viktig innsikt i hvordan kommunene følger opp svikten som er avdekket. Dette kan du kan lese mer om på Bufdirs nettsider. Datatilsynet følger opp avvikene med eget tilsyn. Det finner du mer informasjon om på deres nettsider.