Hopp til hovedinnhold

Endringer i Helsetilsynets ledelse

Assisterende direktør, Heidi Merete Rudi, er i dag konstituert som direktør i Helsetilsynet. Jan Fredrik Andresen går av som direktør i Helsetilsynet etter 11 år i direktørstolen og begynner som...

Avdekket stort omfang av ulovlig reklame for kosmetiske inngrep

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennom en felles tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep. – Dette er...

Tilsynsaksjon: Lovbrudd hos 10 av 10 klinikker – varsler pålegg om retting

Helsetilsynet har gjennom en tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

Lovbrudd i første tilsyn med hvordan enslige mindreårige har det i asylmottak

Tilsynsrapport fra innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Innføringen av Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. Feilene i den nye IKT-løsningen truer pasientsikkerheten internt ved St. Olavs hospital og ved virksomheter...

Landsomfattende tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern for voksne

Godt grunnlag for utvikling av moderne tilsyn

– Varselutvalgets anbefalinger er et viktig utgangspunkt for vårt videre utviklingsarbeid, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen

Svikt i oppfølging og behandling av pasient dømt til tvunget psykisk helsevern

Ikke forsvarlig behandling til pasient med delir

Pasient med brystsmerter døde i ventetiden før legetilsyn på legevakt

Esben Esther Pirelli Benestad har mistet autorisasjonen til å praktisere som lege

Helsetilsynet fikk oversendt tre tilsynssaker fra Statsforvalteren i Agder knyttet til Pirelli Benestads praksis som lege. Sakene ble opprettet på grunn av bekymringsmeldinger fra helsepersonell og...

Stedlig tilsyn med Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag vil i fellesskap gjennomføre stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital.

Tilsyn med virksomheter og helsepersonell – bruk av administrative reaksjoner i 2022

Nytt brukerråd i Helsetilsynet