Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn gjennomfører tilsyn med forebygging og gjennomføring av skjerming i akuttavdelinger i psykiske helsevern for voksne i 2022 og 2023. Tilsynet ser på om virksomhetene  ved starten av oppholdet mottar pasientene og planlegger behandlingen på en forsvarlig måte for å forebygge og redusere tvang. Rapport fra tilsynet med Helse Møre og Romsdal, Hjelset, er nå klar.

Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon ved gjennomgang av dokumenter, intervjuer og stikkprøver i pasientjournal og befaring. Tilsynet blir gjennomført av et sentralt sammensatt tilsynslag med representant fra lokal statsforvalter ved det enkelte tilsyn.

Det er planlagt i alt seks tilsyn i 2022 og 2023. Tre tilsyn i Helse Sør-Øst og ett tilsyn i hver av de andre helseregionene.

De overordnede problemstillingene for tilsynet er om:

  • virksomheten forebygger tvang og sikrer at mottak og behandlingsplanlegging skjer på en forsvarlig måte
  • virksomheten tilrettelegger helsetjenestene med respekt for den enkelte pasientens integritet og tilrettelegger for medvirkning og selvbestemmelse så langt som mulig
  • virksomhetene etablerer og gjennomfører skjerming på en forsvarlig måte.

Det er foretakenes ansvar å følge opp og rette lovbruddene som ble funnet ved tilsynet. Helsetilsynet ber om bekreftelse på at virksomheten har rettet lovbruddene og at de har etablert en praksis som de følger med på.

Les rapporten: