Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har fått i oppdrag å gå gjennom saker der barn har mista livet under opphald i barnevernsinstitusjonar dei siste fem åra. Rapporten frå gjennomgangen er no klar, og fredag 13. oktober presenterer Helsetilsynet arbeidet sitt for barne- og familieministeren og helse- og omsorgsministeren på eit pressemøte i Oslo.

Sjå invitasjon til pressemøte hos Barne- og familiedepartementet: Framlegging av Helsetilsynet sin gjennomgang av saker der barn i barnevernsinstitusjon har mista livet - regjeringen.no