Hopp til hovedinnhold

Denne rapporten gir en beskrivelse av feilens årsaker, omfang og konsekvenser.

Rapporten er utarbeidet av Bufdir i samarbeid med KS, Visma, Statens helsetilsyn, Datatilsynet og Digitaliseringsdirektoratet. 

Rapporten om forsvunne bekymringsmeldinger til barnevernet er klar nyhetssak fra Bufdir

Pressemelding fra Barne- og familiedepartementet

Les rapporten: Gjennomgang av svikt i tekniske løsninger for elektronisk bekymringsmelding til barnevernet