Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet fant klare lovbrudd hos alle 10 klinikkene vi undersøkte under aksjonen. Flere av klinikkene brukte blant annet før- og etterbilder og verdiladede begreper og uttalelser som bidrar til kroppspress, som for eksempel «gummy smile», «mamma-mage» og «grevinneheng» i markedsføringen sin.

- Dette er måter å markedsføre på som kan lede til kroppspress og er ulovlig, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr. 

Nedtoning av risiko, mangelfull informasjon om medisinsk ansvarlig og opplysninger om inngrep som ikke reflekterer forsvarlige metoder var også lovbrudd vi så eksempler på hos flere av klinikkene under aksjonen.

Helsepersonell skaper usunne idealer 

Det er ofte helsepersonell selv som står bak markedsføringen av kosmetiske inngrep. 

- At helsepersonell bidrar til å skape et usunt kroppsideal, spesielt blant unge, ser vi svært alvorlig på. Helsepersonell må være særlig varsomme i utforming av markedsføringen sin for kosmetiske inngrep, slik at den ikke retter seg mot mindreårige, eller bidrar til kroppspress blant barn, sier Myhr. 

Vi ser i tillegg en kraftig nedtoning av risikoen forbundet med kosmetiske inngrep.

Må rette opp den ulovlige markedsføringen

Klinikkene Helsetilsynet har undersøkt, har fått forhåndsvarsel om pålegg om retting (fjerning og/eller endring) av den ulovlige markedsføringen. 

-  Vi forventer nå at klinikkene rydder opp, og setter seg inn i og etterlever regelverket, sier Myhr. 

Disse 10 klinikkene har fått forhåndsvarsel om pålegg om retting:

  • Pops Clinic AS
  • Bodyfly Frogner AS
  • Velbehag Holding AS
  • The Beauty Lab AS
  • Bellissima Clinic AS
  • Fillox AS
  • Joy Medispa AS
  • Adermaclinic
  • Beauty Medical AS
  • Torosklinikken

Ettersom Helsetilsynet fant lovbrudd hos alle 10 klinikkene vi så på under aksjonen, er det grunn til å anta at det er mange som bryter regelverket.

Helsetilsynet vil i tillegg se nærmere på en lege som arbeider som ansvarlig lege for svært mange klinikker, for å finne ut om hen opptrer faglig forsvarlig og ivaretar pasientene på en tilfredsstillende måte.

Skuffet, men ikke overrasket

- Det er skuffende å se hvor mange lovbrudd vi fant under aksjonen. I vårt forrige tilsyn, i februar i fjor, så vi at det var et stort omfang av brudd på lovverket for markedsføring av kosmetiske inngrep. Vi er derfor, dessverre, ikke overrasket over at vi finner lovbrudd. Vi forventet derimot ikke hvor grovt mye av det vi så var, sier Myhr.

Det er særlig hvor aggressivt klinikkene går ut i markedsføringen og alle virkemidlene de tar i bruk på sosiale medie-plattformer, spesielt hvor det er mye barn og unge, Myhr reagerer på.

- Regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep er tydelig på hva som kreves når helsepersonell markedsfører kosmetiske inngrep. Vi kan likevel ikke utelukke at noen misforstår eller tolker regelverket feil. Samtidig vet vi at flere med viten og vilje ikke følger regelverket, noe som er alvorlig. Vi forventer nå at bransjen rydder opp og setter seg inn i og etterlever regelverket, og håper at aksjonen bidrar til at bransjen tar grep, avslutter Myhr.