Hopp til hovedinnhold

I 2021 var det totalt rundt 3400 brukere med lokaliseringsteknlogi (GPS) i norske kommuner. Blant disse er det både hjemmeboende pasienter og sykehjemsbeboere med demens, samt andre brukergrupper som har nytte av denne velferdsteknologien.

Helsetilsynets gjennomgang viser at det er viktig at farer og risikoer blir grundig vurdert før en beboer får GPS.

Kommunene må sørge for at ledere og helsepersonell har nok kompetanse i bruk av GPS, og har implementert rutiner som sikrer at ansatte kan gjøre jobben sin i tråd med faglig forsvarlighet.

Bruk av GPS for sykehjemsbeboere med demens

Tekst

En sykehjemsbeboer med demens var glad i å være ute på tur (Eldre dame går tur med staver i en skog i vinteren)

Hen kunne gå raskt og langt. (Føtter med støvler på)

Beboeren fikk GPS slik at sykehjemmet kunne finne hen hvis hen gikk av gårde uten at de oppdaget det. (Animasjon: kartsymbol - beliggenhet)

En ettermiddag var brukeren borte. Da helsepersonell prøvde å spore hen opp, fikk de ikke kontakt med GPSèn (Moblitelefon og kartsymbol - beliggenhet)

Sykehjemsbeboeren ble samme kveld funnet død (grå bakgrunn)

Helsetilsynet gjennomførte stedlig tilsyn, og fant at kommunen burde tilrettelagt bedre for forsvarlig helsehjelp knyttet til bruk av GPS for sykehjemsbeboere med demens (To mennesker er på tur i skogen med staver)

Farer og risikoer må bli grundig vurdert før en bruker får GPS (Animasjon: en person står foran labyrinten)

Prosedyrer må være tilstrekkelig implementert før GPS tas i bruk (Animasjon: en tegneblokk og en penn)

Kommunen må sørge for at ledere og helsepersonell har nok kompetanse i bruk av GPS (Animasjon: Et omriss av et hode med et spørsmålstegn inne i det).

Kommunen må ha et godt system som sikrer at ansatte kan gjøre jobben sin i tråd med faglig forsvarlighet. (Animasjon: En tastatur med en rød knapp "Risks")

Du finner mer informasjon under: Velferdsteknologi - Helsedirektoratet

www.helsetilsynet.no