Hopp til hovedinnhold

Dette er 14 prosent flere enn i 2021, ifølge Helsedirektoratets rapport Utskrivningsklare pasienter – utvikling og variasjon i spesialisthelsetjenesten og forløp etter utskrivning  

Ventetiden utgjør en risiko for pasientsikkerheten, og skrøpelige eldre med kognitiv svikt står i fare for å utvikle sykdomstilstander som er direkte relatert til ventetiden, ifølge Helsetilsynet.

En eldre pasient ble alvorlig syk fordi tegn til forverring av helsetilstand ikke ble fanget opp mens hen lå utskrivningsklar på sykehuset. Pasienten døde kort tid etter utskrivning til kommunen. Helsetilsynet gjennomførte tilsyn, og denne filmen oppsummerer hovedfunnene: 

Utskrivningsklare pasienter på sykehus – risikoen ved å ligge på vent

Tekst

Bilde 1: Animert tittelsekvens: Utskrivningsklare pasienter på sykehus – risikoen ved å ligge på vent.

Bilde 2: En eldre pasient med kognitiv svikt ble innlagt på sykehus etter et fall (En eldre mann ligger på et sykehus. Det kommer en sykepleier til ham. Mannen smiler.)

Bilde 3: Det ble vurdert at videre oppfølging kunne gjøres i kommunen (Animasjon: en pil viser veien fra et sykehus til kommunehelsetjenesten.)

Bilde 4: Ingen oppdaget at helsetilstanden forverret seg, mens pasienten ventet på plass på sykehjem. (Helsepersonnellet går i gangen på et sykehus.)

Bilde 5: Pasienten spiste og drakk dårlig (Animasjon: et grønt omriss rundt teksten.)

Bilde 6: Hadde tegn til infeksjon (Animasjon: et grønt omriss rundt teksten.)

Bilde 7: Og endringer i bevissthet (Animasjon: et grønt omriss rundt teksten.)

Bilde 8: Pasienten ble dehydrert og fikk infeksjon, nyresvikt, forvirrelsestilstand og alvorlig høy saltkonsentrasjon i blodet. (En pasient som ligger i en seng på et sykehus. Det vises kun en del av kroppen og plastslanger som er koblet til medisinske apparater.)

Bilde 9: Pasienten døde kort tid etter at hen ble utskrevet til sykehjem. (Animasjon: en rød stripe ved siden av teksten på høyre side.)

Bilde 10: Helsetilsynet gjennomførte stedlig tilsyn og fant at sykehuset ikke var oppmerksomme på sykdomstilstander som kan oppstå hos eldre i ventetiden. (Animasjon: en dør som åpnes og teksten vises).

Bilde 11: De har økt risiko for å få infeksjoner, redusert funksjonsnivå og delirium. (En hånd til en eldre pasient med en kanyle i en blodåre på hånden.)

Bilde 12: Mange har vansker med å ivareta sine grunnleggende behov eller si fra om forverring av helsen sin. (Animasjon: piler som peker på teksten i midten.)

Bilde 13: Kontinuitet blant helsepersonellet er viktig for å kunne oppdage endringer i pasientens tilstand (En sykeplier beøsker en eldre pasient. Pasienten smiler. Ved siden av sengen står en blomsterbukett.)

Bilde 14: Geriatrisk kompetanse og bruk av egnede skåringsverktøy er sentralt.(Animasjon: en hvit stripe under teksten.)

Bilde 15: Pårørende er ofte en god kilde til informasjon. (En pårørende er på besøk hos en pasient på sykehuset. De snakker. Pasienten er litt forvirret.)

Bilde 16: Helsetilsynet ser en risiko for at utskrivningsklare pasienter kan oppfattes som ferdigbehandlet. (Animasjon: en dør som åpnes og teksten vises).

Bilde 17: Da risikerer multisyke eldre med kognitiv svikt å ikke få den helsehjelpen de trenger. (To pasienter er på et sykehus. I fronten er det en infusjon; drypp.)   

Bilde 18: Les rapporten på helsetilsynet.no: "Tilsyn etter en alvorlig hendelse der en eldre pasient var utlokalisert og samtidig meldt utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten" (Animasjon: en rød stripe ved siden teksten på venste side.)

Bilde 19: Mer informasjon: «Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand». Helsedirektoratet «Kartlegging av delirium hos eldre». VAR Healthcare (Illustrasjon ved siden av teksten: en tegneblokk, en penn og en tastatur.)

Sluttbilde: En pil som klikker på et søkeikon. Lenken fører til helsetilsynet.no.

Får ikke den helsehjelpen de trenger

Kommuner over hele landet sliter med å skaffe nok sykehjemsplasser til innbyggerne sine. Mange pasienter blir dermed liggende flere døgn på sykehus, selv om de er utskrivningsklare til kommunehelsetjenesten. Dette rammer ikke minst skrøpelige eldre.

Helsetilsynet er bekymret for at utskrivningsklare pasienter kan oppfattes som ferdigbehandlet, og dermed ikke få den helsehjelpen de trenger.