Hopp til hovedinnhold

Kylland H
"Det gjelder livet" [om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming] (pdf).
SOR rapport 2018; 2: 20-33.
[publisert med tillatelse fra SOR-rapport]