Hopp til hovedinnhold

Kronisk fatigue – ei utfordring i klinisk praksis

Tilsyn i samarbeid med barn

Få varsler om dødsfall som kunne vært unngått

Bare tre varsler om alvorlige hendelser ble sendt til Helsetilsynet fra et helseforetak som i samme perioden hadde 42 dødsfall som overveiende sannsynlig kunne vært unngått.

Pasientsikkerhet – dagens strukturer

Til beste for den neste – risikoreduserende tiltak etter alvorlige hendelser

Flere eldre – hva betyr det for kommunene?

Pasientar med blodforgifting måtte vente lenge på antibiotikabehandling

Når barn misbruker barn

An evaluation by the Norwegian Health Care Supervision Authorities of events involving death or injuries in maternity care

Målet må være forbedring, ikke frykt

– Syndebukk-jakt øker ikke pasientsikkerhet og kvalitet

[omtale av Jan Fredrik Andresens innlegg på Legeforeningens landsstyremøte]

Det gjelder livet

[om tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming]

Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming

Klaget inn før- og etterbilder av kosmetiske inngrep

Før- og etterbilder: Er det lov?

39 sykepleiere tatt for pilletyveri – mistet autorisasjonen [intervju med Olaug Nørstrud].

Opplæringen av sykepleiere på legevakt må bedres

Informasjon og medvirkning gir bedre tjenester

Felles tanker i kjølvannet av en fatal feilmedisinering

Tilsyn med kommunale tjenester til eldre – lovlighetskontroll og utviklingsarbeid

Presses til å jobbe dårligere

[intervju med Jan Fredrik Andresen om avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen]