Hopp til hovedinnhold

Kylland H
Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming (pdf).
SOR rapport 2018; 2: 2-18.
[publisert med tillatelse fra SOR rapport]