Helsetilsynet

Øksnes HR, Hynne S
Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll.
Kommunerevisoren 2019; 74 (4): 4-5.