Hopp til hovedinnhold

How well is the electronic health record supporting the clinical tasks of hospital physicians?

Drapa i Haugesund og Florø er like alvorlege

Next-of-kin involvement in regulatory investigations of adverse events that caused patient death a process evaluation (part II the inspectors' perspective)

Next of kin involvement in regulatory investigations of adverse events that caused patient death a process evaluation (part I – the next of kin's perspective)

Helsetjenesten er ikke en risikofri sone

Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet

Saksbehandlingstiden i tilsynssaker

Alvorlige hendelser i fødselsomsorgen – hva kan vi lære? [foredrag]

Godt og virkningsfullt tilsyn – hva legger vi i det? – hvordan jobber vi med det som mål? [foredrag]

Når helsepersonell blir alvorlig psykisk syk

Hvilke utfordringer har små fødeinstitusjoner? [foredrag]

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

The Norwegian Board of Health Supervision. Where do we stand and where are we headed? [foredrag]

Digitale legekonsultasjoner sett i fra tilsynsmyndigheten – forsvarlighet og tilsynsmessige konsekvenser [foredrag]

Sepsis: Fortsatt svikt i over halvparten av akuttmottakene

Kurs i tilsynssamtaler med barn – hvorfor tilsynet skal snakke med barn [foredrag]

Hvordan forventer Helsetilsynet at et sykehus innen psykisk helsevern jobber med kvalitet og pasientsikkerhet? [foredrag]

Et stykke igjen til likeverdige tjenester [foredrag]

Tanker om tilsynsrollen og samordning av tilsyn [foredrag]

Fødselsomsorg: – Samme type svikt skjer gang på gang

Evaluering av helsehjelpen ved uheldige hendelser i fødselsomsorgen [foredrag]

Nasjonale retningslinjer – betydning for helsepersonell og virksomhet [foredrag]

Pasientskader – hvem gjør hva – oppgaver og rollefordeling? [foredrag]

Til det beste for den neste – styring og ledelse av godt tilsyn [foredrag]

Krav til medvirkning fra et tilsynsperspektiv [foredrag]

Når fysioterapeuten forelsker seg i en pasient

Ikke hjemmel for å unnta navn på helsepersonell i tilsynssaker

Institusjonalisert praksis som utgangspunkt for etterprøvbare normer

Skjønnsutøvelse og fortolkning

Rettsregler, rettslige standarder og rettskilder

Oppsummering og utfordringer

I boken Regulering og standardisering

Innledning

I boken Regulering og standardisering

– Det kan være blodpose nummer to pasienten reagerer på

Blodoverføring: Gjør ikke den siste, avgjørende kontrollen

Vet du at blodposen er til din pasient?

Å reise er å vaske øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker [foredrag]

– Vi forfekter ikke et spesifikt faglig syn

Det er ingen motsetning mellom kvalitet i behandling og pasientsikkerhet