Hopp til hovedinnhold

Johansen LT
Evaluering av helsehjelpen ved uheldige hendelser i fødselsomsorgen.
Kvinneklinikken, OUS Ullevål 14. mai 2019 (pdf) [foredrag].