Helsetilsynet

Homlong, Lisbeth, Fredheim, Gro, Knudsen, Hanne
Helsepersonell har plikt til å melde til barnevernet
Tidsskrift for den norske legeforening 22. oktober 2019.