Hopp til hovedinnhold

Andresen JF
Hvordan forventer Helsetilsynet at et sykehus innen psykisk helsevern jobber med kvalitet og pasientsikkerhet?
- Ledelsens rolle og ansvar for gode og trygge tjenester.
Modum bad 3. juni 2019 (pdf) [foredrag]