Hopp til hovedinnhold

Andresen JF, Braut GS
Institusjonalisert praksis som utgangspunkt for etterprøvbare normer. I: Lindøe PH, Kringen J, Braut GS red. Regulering og standardisering – perspektiver og praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 2018: 185-190.