Helsetilsynet

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Internserien 7/2011 (pdf) Revidert utgave august 2017.