Helsetilsynet

Veileder i behandling av klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven
Internserien 7/2012 (pdf). Erstatter også IK-1/2008 Legemidler LAR tiltak. Retningslinjer for Helsetilsynet i fylkenes behandling rettighetsklage.