Hopp til hovedinnhold
Bilde av forsiden

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene under koronapandemien

Rapport fra Helsetilsynet 8/2020
PDF

Første utgivelse av rapporten i juli 2020:

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Internserien 5/2020
PDF

Statens helsetilsyn kartla i juni 2020 hjemmetjenestene i kommunene for å få oversikt over hva de gjorde for å hindre koronasmitte, om de var forberedt på en situasjon med smittespredning og hvilke konsekvenser pandemien hadde for tjenestene.

Kartleggingen viser at kommunene har gjort mye. Likevel er det noen områder hvor det er behov for bedre planlegging og styrket beredskap.

Mange kommuner har ikke gitt alle ansatte opplæring i hvordan de skal utføre oppgavene hvis det er smitte/symptomer på smitte og hvordan de skal bruke smittevernutstyr. Statens helsetilsyn oppfordrer alle kommuner til å vurdere risikoen ved kun å gi opplæring til noen ansatte, framfor å tilby opplæring til alt personell i hjemmetjenestene.

Alle kommunene forteller at de har gjort tiltak for å sikre bemanning hvis det blir stort frafall av ansatte, men halvparten svarer at de ikke har laget konkrete avtaler om samarbeid med andre (for eksempel kommuner/bydeler, andre virksomheter). Statens helsetilsyn anbefaler at alle kommuner vurderer å lage slike avtaler.

Mange har vært bekymret for smitte. I nærmere halvparten av kommunene har de ansatte brukt smittevernutstyr når det ikke var nødvendig. Statens helsetilsyn ser at det er behov for informasjon om bruk av smittevernutstyr.

Nesten alle kommunene har redusert, endret eller avsluttet hjemmetjenester til brukere. Statens helsetilsyn understreker at det må gjøres individuelle vurderinger av om det er forsvarlig. Tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronapandemien er midlertidige, og bør ikke ha lengre varighet enn strengt nødvendig.