Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon på sosiale medium – rolleforståinga til helsepersonell og kravet til teieplikt
Artikkel fra Tilsynsmelding 2017