Hopp til hovedinnhold

Melde- og varselordningene i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser. Vi ser at det noen ganger kan være vanskelig å vite hvilke hendelser som skal meldes, både internt i avvikssystemet og til tilsynsmyndighetene. En forutsetning for et nasjonalt register av god kvalitet er imidlertid at de rette hendelsene faktisk blir meldt. Derfor er det svært viktig at tjenestene er sitt ansvar bevisst og styrker meldekulturen i helse- og omsorgssektoren.

Trenger tydeligere kriterier

Helsepersonell kan føle usikkerhet i vurderingen av om en hendelse har ført til en alvorlig skade eller om behandlingen har vært utenfor god praksis – svikt i helsehjelpen. Denne usikkerheten fører til at flere alvorlige hendelser ikke blir meldt eller varslet. Vi mener en tydeliggjøring av kriteriene for hva som skal meldes kan bidra til forutsigbarhet og en bedre meldekultur.