Helsetilsynet

IK-1/2017 (pdf)
Informasjon til deg som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B eller som har gitt frivillig avkall på den. Erstatter rundskriv IK-3/2009.