Hopp til hovedinnhold

Forekomsten av klager på manglende oppfylling av rettigheter i helse- og omsorgstjenestene publiseres årlig i artikkelen Tall og fakta i Tilsynsmeldingen og i Årsrapport for Statens helsetilsyn.

Av dem som klager på ikke å ha fått nødvendige helse- og omsorgstjenester, får ca. 1/3 i hovedsak medhold. Dette skjer ved at statsforvalteren endrer avgjørelsen til helsetjenesten eller ber denne om å treffe ny beslutning i saken. Andelen som får medhold er noe mindre blant pasientene og brukerne som klager på ikke å få oppfylt andre typer rettigheter, f.eks. dekket transportutgifter.