Hopp til hovedinnhold

Årsrapportar for Statens helsetilsyn

Årsrapport for Statens helsetilsyn er eit årleg dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordna departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsette mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementet sitt etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Nokså mykje av stoffet i årsrapportane er også presentert i Tilsynsmeldingen.

Årsrapportane blir berre gitt ut elektronisk.

Årsrapport 2022

Riksrevisjonens beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2022

PDF

Årsrapport 2021

PDF

Riksrevisjonens beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2021

PDF

Årsrapport 2020

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2020

PDF

Årsrapport 2019

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2019

PDF

Årsrapport 2018

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2018

PDF

Årsrapport 2017

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2017

PDF

Årsrapportar eldre enn fem år finst i Historisk arkiv

Årleg rapport om arbeid med varsel om alvorlege hendingar

For åra 2010 til og med 2018 gav Statens helsetilsyn ut ein årleg rapport om varselordninga for spesialisthelsetenesta.

Rapportane frå varselordninga finst under Publikasjoner – varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten 

Statens helsetilsyn gav ut eigne årsrapportar for meldeordninga etter spesialisthelsetenestelova § 3-3 fram til oppgåvene våre vart avslutta 1. juli 2012. Sjå menyen Meldeordning i Historisk arkiv.

Årsrapportar for statsforvaltarane

Statsforvaltarane avgir årsrapport til Kommunal- og distriktsdepartementet. Tilsyn og klagebehandling som gjeld sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester er omtala i kapitla for Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn.