Hopp til hovedinnhold

Årsrapporter for Statens helsetilsyn

Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Nokså mye av stoffet i årsrapportene er presentert også i Statens helsetilsyns tilsynsmelding.

Årsrapportene utgis bare elektronisk.

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

PDF

Riksrevisjonens beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2021

PDF

Årsrapport 2020

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2020

PDF

Årsrapport 2019

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2019

PDF

Årsrapport 2018

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2018

PDF

Årsrapport 2017

PDF

Riksrevisjonen beretning om Statens helsetilsyn for regnskapsåret 2017

PDF

Årsrapporter eldre enn fem år finnes i Historisk arkiv

Årlig rapport om arbeid med varsler om alvorlige hendelser

Statens helsetilsyn utgir en årlig rapport om arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i Avdeling for varsler og operativt tilsyn.

Pasient- og pårørendeperspektiv ved alvorlige hendelser. Eksempler og tilsynserfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med varsler om alvorlige hendelser i 2018

Rapport fra Helsetilsynet 4/2019

Bilde av forsiden

Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Status og erfaringer 2016 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2017

Bilde av forsiden

Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten – et relevant bidrag i pasientsikkerhetsarbeid? Status og erfaringer 2015 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 2/2016

Bilde av forsiden

Med tilsynsblikk på alvorlige og uventede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Status og erfaringer 2014 fra Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 5/2015

Bilde av forsiden

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss? Eksempler og erfaringer 2010–2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten (§ 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven)

Rapport fra Helsetilsynet 3/2014

Bilde av forsiden

Statens helsetilsyn ga ut egne årsrapporter for meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 frem til våre oppgaver opphørte 1. juli 2012. Se menyen Meldeordning.

Årsrapporter for statsforvalterne

Statsforvalterne avgir årsrapport til Kommunal- og distriktsdepartementet. Tilsyn og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt i kapitlene for Barne- og familiedepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn.