Helsetilsynet

I 2016 ble det truffet avgjørelser i 3928 klagesaker. En av fem som klaget fikk helt eller delvis medhold i klagen.