Forekomsten av klager på manglende oppfylling av rettigheter i helse- og omsorgstjenestene publiseres årlig i artikkelen Tall og fakta i Tilsynsmeldingen og i Årsrapport for Statens helsetilsyn.

Gjennom mange år har omtrent fire av fem klager blitt stadfestet.