Helsetilsynet

Fra 1. januar 2016 er det opprettet et felles bibliotek for helseforvaltningen på Folkehelseinstituttet, og Helsetilsynet kjøper de helsefaglige bibliotektjenestene derfra. Helsetilsynets har fortsatt bibliotektjenester på fagområdene tilsyn, barnevern og sosiale tjenester, i tillegg til at biblioteket også driver med informasjonsovervåking og -formidling på alle Helsetilsynets områder. 
Alle som ønsker det, kan få tilsendt bibliotekets tilvekstlister på e-post.

Siste tilvekstliste fra biblioteket (10.9.2018)

Kontaktinformasjon
Statens helsetilsyn, biblioteket
Postboks 8128 Dep, 0032 OSLO
Tlf. 21 52 99 00 / e-post:
Besøksadresse: Møllergata 24
Ekspedisjonstid: 09.00–15.00 (besøk må avtales)