Hopp til hovedinnhold

Bibliotekets samling er i utgangspunktet ikke til utlån for eksterne brukere, bortsett fra litteratur som bare finnes hos oss.

Fra 1. januar 2016 er det opprettet et felles bibliotek for helseforvaltningen på Folkehelseinstituttet, og Helsetilsynet kjøper de helsefaglige bibliotektjenestene derfra. Helsetilsynet har fortsatt bibliotektjenester på fagområdene tilsyn, barnevern og sosiale tjenester, i tillegg til at biblioteket også driver med informasjonsovervåking og -formidling på alle Helsetilsynets områder. 
Alle som ønsker det, kan få tilsendt bibliotekets tilvekstlister på e-post.

Siste tilvekstliste fra biblioteket 

Kontaktinformasjon

Statens helsetilsyn, biblioteket
Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf. 21 52 99 00 / e-post:
Besøksadresse: Møllergata 24
Ekspedisjonstid: 09.00–15.00 (besøk må avtales)