Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, jus, annetTverrfagleg, jus, anna

Bias and discrimination in clinical decisions support systems based on artificial intelligence/ Mathias Karlsen Hauglid
Tromsø: Norges arktiske universitetet. Det juridiske fakultet, 2024
Lenke til dokumentet 

Skriv så det selger!: overtal og overbevis i alle kanaler/ Christine Calvert
Oslo: Universitetsforlaget, 2024

Kommuneloven 2018 lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner/ Oddvar Overå, Jan Fridthjof Bernt 
Oslo: Kommunalforlaget, 2024

Mellom nærhet og distanse: kvalitative metoder i samfunnsfag/ Pål Repstad
Oslo: Universitetsforlaget, 2024

Utredning om seniorer i statlig tariffområde: utredning på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Oslo: Oslo Economics, 2024
Lenke til dokumentet

Attraktive arbeidsplasser i staten
Oslo: Oslo economics, 2024
Lenke til dokumentet 

Store språkmodellar i helse- og omsorgstenesta – Eit kunnskapsgrunnlag
Oslo: Helsedirektoratet, 2024
Lenke til dokumentet 

Arbeidskonflikter og tvungen lønnsnemnd: rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oslo?: s.n., 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - pasienttryggleik, tilsynserfaringar Pasienttryggleik, tilsynserfaringar

Ledelse, pasientsikkerhetskultur og utelatt helse- og omsorgshjelp i sykehjem/ Rose Mari Olsen [... et al.9
S.l.: Senter for omsorgsforskning, 2024
Lenke til dokumentet 

Assessing patient safety challenges in the initial care of older trauma patients in Norway: a mixed methods approach/ Mathias Cuevas-Østrem
Stavanger: University of Stavanger, Faculty of Health Sciences, 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, sosiale tjenester Sosiale tenester

Brug af velfærdssystemet blandt borgere i hjemløshed
Odense: Social- og boligstyrelsen, 2024
Lenke til dokumentet 

Utredning av kunnskapsgrunnlaget for sosialhjelpssatser/ Silje Elisabeth Skuland... et al.
Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2024
Lenke til dokumentet 

Effekter av arbeidsmarkedstiltak: bidrar arbeidsmarkedstiltak til å styrke deltakernes tilknytning til arbeidslivet? Utarbeidet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oslo: Oslo economics, 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Våldsutsatthet bland barn till föräldrar med svårigheter
Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2024
Lenke til dokumentet 

Utfordringer for barn og unges medvirkning i barnevernet : en studie av forskningslitteratur og sentrale aktørers erfaringer./ Heid Nøkleby... et al.
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2024
Lenke til dokumentet 

Flyttinger i regi av barnevernet/ Ketil Eide ... et al.
Horten: Universitetet i Sørøst-Norge. Fakultet for helse-og sosialvitenskap, 2024
Lenke til dokumentet 

Helhetlig forståelse av hjelpetiltak : sluttrapport i prosjektet “Virkning av barnevernets hjelpetiltak"/ Veronika Paulsen og Inger Oterholm
Trondheim: NTNU samfunnsforskning, 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstenester, spesialisthelsetenester

Sosiale ulikheter i for tidlig død: de kan unngås
Oslo: Nasjonalforeningen for folkehelsen, 2024
Lenke til dokumentet 

Geografiske forskjeller i kommunal eldreomsorg i Norge: en oppsummering av kunnskap/ Daniel Andre Voll Rød, Monika Dybdahl Jakobsen
Gjøvik: Senter for omsorgsforskning, 2024
Lenke til dokumentet 

Menns bruk av primærhelsetjenesten/ Katrine Damgaard Skyrud, Samera Qureshi, Hege Marie Gjefsen
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2024
Lenke til dokumentet 

Development and evaluation of a digital patient-provider communication intervention to facilitate shared decision making in chronic health care settings: InvolveMe/ Berit Seljelid
Oslo: Universitetet i Oslo. Institutt for klinisk medisin, 2023
Lenke til dokumentet 

Hovedrapport: Faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældreplejen – erfaringer fra 25 kommuner: - Evaluering af Socialstyrelsens pulje til faste teams/ Martin Sandberg Buch, Emmy Hjort-Enemark Topholm, Julian Christensen
København: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2024
Lenke til dokumentet 

Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og omsorgssektor : sluttrapport
Oslo: KS, 2024
Lenke til dokumentet 

Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten, evalueringsrapport III 2024
Oslo: Oslo economics, 2024
Lenke til dokumentet 

Diet and frailty in Norwegian older adult: the Tromsø study/ Dina Moxness Konglevoll
Oslo: University of Oslo. Department of Nutrition, 2024
Lenke til dokumentet 

Empathy in medical students’ clinical interactions – a multimethod qualitative study/ Knut Ørnes Brodahl
Oslo: University of Oslo. Centre for Medical Ethics, 2024
Lenke til dokumentet 

Reproduction of socioeconomic differences and mental health across generations/ Hans Fredrik Sunde
Oslo: Norwegian Institute of Public Health.Centre for Fertility and Health, 2024
Lenke til dokumentet 

Spesialisering og profesjonalisering: En beretning om den sivile norske helseforvaltnings utvikling fra 1809 til 2002 Del 3: 1994–2002 – Helsetilsynets historie/ Ole Berg
Oslo: Statens helsetilsyn, 2024
Lenke til dokumentet