Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstenester, spesialisthelsetenester

Omsorg under press : omsorgssvikt og varsling på sykehjem
Oslo: Norges Røde Kors, 2024
Lenke til dokumentet

Hvordan har koronapandemien påvirket eldre?/ Tanja Louise Ibsen (red.) ; Bjørn Heine Strand og Geir Selbæk
Tønsberg: Nasjonalt senter for aldring og helse, 2024
Lenke til dokumentet 

Sammenstilling av årsrapporter fra donorsykehus og transplantasjonsvirksomheten i 2022
Oslo: Helsedirektoratet, 2024
Lenke til dokumentet 

Investeringsbehov i spesialisthelsetjenesten: rapport/ Erland Skogli [... et al]
Oslo: Menon Economics, 2023
Lenke til dokumentet 

Experiences with capacity-based mental health legislation in Norway : a qualitative interview study among patients who have come off a community treatment order, their health professionals and their family caregivers/ Nina Camilla Wergeland
Tromsø: UIT Norges arktiske universitet, 2024
Lenke til dokumentet 

Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? Nasjonal bruker- og pasientundersøkelse blant voksne 2023/ Marian Ådnanes, Jorid Kalseth og Silje L. Kaspersen
Trondheim: SINTEF Digital, 2024
Lenke til dokumentet 

Nasjonal kartlegging av mat og måltider i sykehus
Oslo: Helsedirektoratet, 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - pasienttryggleik, tilsynserfaringar Pasienttryggleik, tilsynserfaringar

Årsrapport 2023 : [hva fikk vi til i 2023?]
Oslo: Ukom, 2024
Lenke til dokumentet 

Besøk til Agder fengsel, avdeling Froland
Oslo: Sivilombudet, 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, jus, annetTverrfagleg, jus, anna

Kartlegging av erfaringer med bemannede boliger/ Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og og Oslo Economics
Oslo: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2024
Lenke til dokumentet

«Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig»: en intervjustudie blant arbeidstakere med transerfaring/ Camilla Stub Lundberg... et al.
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) : OsloMet, 2024
Lenke til dokumentet 

Kvinner og deres barn holdt tilbake mot sin vilje i utlandet. Fenomenforståelse og mulig bistand/ Hilde Liden [... et al]
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2024
Lenke til dokumentet 

Trøblete utenlandsopphold. Barn og unge voksne tilbakeholdt i utlandet: fenomenforståelse og oppfølging/ Hilde Lidén [... et al]
Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2024
Lenke til dokumentet 

Helsehjelp til barn i barnevernet: behov, barrierer og helsetjenestebruk/ Marian Ådnanes [... et al]
Oslo: Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 2024
Lenke til dokumentet 

Følgeevaluering av midlertidige lovendringer som følge av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina – sluttrapport
Oslo: Lund og co : Proba samfunnsanalyse, 2024
Lenke til dokumentet 

Fremmere og hemmere for inkluderingsarbeid i statlig tariffområde: dokumentasjon av erfaringer fra et statlig inkluderingsprosjekt
Oslo: Oslo economics, 2024
Lenke til dokumentet 

Menneskerettighetene i Norge 2023
Oslo: Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Lenke til dokumentet 

Enslige mindreårige flyktninger 1996–2022: demografi, utdanning, arbeid og inntekt
Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2024
Lenke til dokumentet 

Klarspråk for jurister/ Aage Rognsaa
Oslo: Universitetsforlaget, 2024

Tydeligere, men fortsatt under press: – en undersøkelse av utviklingen i direktoratenes faglige rolle
Oslo: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ, 2024
Lenke til dokumentet 

Mellom eksperimentell implementering og politisk styring: sluttrapport fra evalueringen av Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre/ Hilde Hatleskog Zeiner [... et al]
Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), 2024
Lenke til dokumentet 

Trends for cognitive function and dementia in a general population; Risk factors, trajectories, and incidence/ Bente Johnsen
Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, 2024
Lenke til dokumentet 

A publicly informed objective theory of illness severity/ Odd Borgar Jølstad
Oslo: University of Oslo. Department of Medicine, 2024
Lenke til dokumentet 

Improving the quality of intensive care with social media/ Antonija Petosic
Oslo: University of Oslo. Institute of Health and Society, 2024
Lenke til dokumentet 

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023
Oslo: Helsedirektoratet, 2024
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, sosiale tjenester Sosiale tenester

Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet/ Talieh Sadeghi [... et al]
Oslo: AFI, 2023
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Ingen