Hopp til hovedinnhold

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverseTverrfaglig, jus, annet 

Data ethics of power : a human approach in the big data and AI era/ Gry Hasselbalch
Cheltenham, Gloucestershire Edward Elgar Publishing, 2021

Sprint : how to solve big problems and test new ideas in just five days/ Jake Knapp ; with John Zeratsky, Braden Kowitz
London: Bantam Press, 2016

Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid/ Silje Haugland, Ulf Berge, Anita Gjermestad, Kari og Jon Arne Løkke (red.)
Oslo: Universitetsforlaget, 2022
Lenke til dokumentet [digital utgave i Allvit]

Innsynsguiden: – En veileder basert på Sivilombudets behandling av innsynssaker
Oslo: Sivilombudet, 2022
Lenke til dokumentet 

Sikringshåndboka : håndbok i sikring av eiendom, bygg og anlegg mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet
Oslo: Forsvarsbygg, 2022
Lenke til dokumentet 

Inkludering av unge i skole, arbeid og samfunn – en sammenstilling av kunnskap fra nordisk forskning/ Kjetil Frøyland [... et al]
Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) : OsloMet, 2022
Lenke til dokumentet 

Innføring i akademisk skriving : om essay- og oppgaveskriving/ Tom Johnstad
Oslo: Universitetsforlaget, 2022
Lenke til dokumentet [digital utgave i Allvit]

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV : en analyse av tilbud til tre grupper AAP-mottakere, og deres arbeidstilpasning: utarbeidet for NAV FoU
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2022
Lenke til dokumentet 

Barrierebryteren funksjonsassistanse: Nav Hjelpemiddelsentral sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. En dokumentasjonsrapport
Oslo: Uloba – Independent Living Norge, 2022
Lenke til dokumentet

Digital aktivitetsplan for NAV og brukerne
Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2022
Lenke til dokumentet 

Veien videre: råd fra 215 unge 18-25 år – hvordan NAV-ansatte kan gi nyttig hjelp
Oslo: Forandringsfabrikken, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diversePasientsikkerhet, kvalitetsutvikling, tilsynserfaringer

To år med pandemi – status for det psykiske helsetilbudet til barn og unge
Oslo: Ukom, 2022
Lenke til dokumentet 

The use and experience of an audit & feedback cycle when implementing a clinical practice guideline in specialist mental health care in Norway: A qualitative case study/ Monica Stolt Pedersen
Oslo: Faculty of Medicine, University of Oslo, 2021
Lenke til dokumentet 

When we do harm: a doctor confronts medical error/ Danielle Ofri
Boston: Beacon Press, 2020 (?)

Psykologisk debriefing for helsepersonell involvert i uønskede pasienthendelser: en systematisk oversikt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2022
Lenke til dokumentet 

Exploring the role of managers in quality and safety work in nursing homes and homecare services : a multiple case study/ Terese Johannessen
Stavanger: Universitetet i Stavanger, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

Pocket book of primary health care for children and adolescents: guidelines for health promotion, disease prevention and management from the newborn period to adolescence
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2022
Lenke til dokumentet 

Evaluering av implementering av pårørendeveilederen/ Oslo economics på oppdrag fra Helsedirektoratet
Oslo: Oslo economics, 2021
Lenke til dokumentet 

Leve hele livet i kommunene/ Hilde Hatleskog Zeiner [... et al]
Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet, 2022
Lenke til dokumentet 

Selvmord under og etter kontakt med psykisk helsevern for barn og unge 2008 til 2018 : – en nasjonal registerstudie/ Fredrik A. Walby [... et al]
Oslo: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), 2022
Lenke til dokumentet 

Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse/ Stig Bjønness
Stavanger: Universitetet i Stavanger. Avdeling for folkehelse, 2022
Lenke til dokumentet 

Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det? : Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš. Senter for samisk helseforskning 2001-2021 [jubileumsbok]
Tromsø: UiT Norges arktiske universitet, 2022
Lenke til dokumentet

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Barn og unges medvirkning i barnevernet/ Veronika Paulsen
Oslo: Gyldendal, 2022

Beyond fear of child welfare services: an ethnographic study among Norwegian-Somali parents/ Ayan Handulle
Stavanger: University of Stavanger. Department of Social Studies, 2022
Lenke til dokumentet 

Fylkesnemndas avgjørelser om institusjonsplasseringer av barn og unge – 2021 og 2018: en rapport til Barne- og familiedepartementet/ Barbara Ruiken
Bergen: Centre for Research on Discretion and Paternalism, 2022
Lenke til dokumentet 

Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?: årsrapport
Stockholm: Barnombudsmannen, 2022
Lenke til dokumentet 

SiS vård av barn och unga enligt LVU – förutsättningar för en trygg och ändamålsenlig vård
Stockholm: Statskontoret, 2022
Lenke til dokumentet 

«Alenetiltak» i barnevernet : kartlegging av omfang og tilbud/ Dag Ellingsen, Tonje Gundersen
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2022
Lenke til dokumentet 

Må hjelpe for oss: 101 barn 8–18 år om familieveiledning
Oslo: Forandringsfabrikken, 2022
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak : Holden-IV (covid-19) hovedrapport/ Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2022
Lenke til dokumentet