Hopp til hovedinnhold

Antall tilsyn med spesialisthelsetjenestens tilbud til eldre pasienter, fordelt på tema og metode.

Antall tilsyn med spesialisthelsetjenestens tilbud til eldre pasienter, fordelt på tema og metode.

Tilsynstema

Tilsynsmetode

Antall tilsyn 2011

Behandling av eldre med hjerneslag

 

Systemrevisjon

30*

Behandling av skrøpelige eldre med hoftebrudd

Stikkprøve

16

(19 sykehus)

 

 

Systemrevisjon

4

*I tillegg fire tilsyn i Vestfold; legevakt, prehospitale tjenester, akuttmottak og rehabilitering til eldre med hjerneslag