Hopp til hovedinnhold

Hvorfor denne satsingen – risikoforhold i tjenester til eldre

Bakgrunnen for satsingen. Det er godt dokumentert at det er områder med fare for svikt i hele tjenestekjeden til eldre. Kunnskap om risikoområder og fare for svikt får vi både gjennom tilsynsarbeid og fra eksterne kilder. Artikkelen inneholder prosjektplanen og dokumenter som omhandler risikoforhold og tilsynserfaringer.
Hvorfor denne satsingen – risikoforhold i tjenester til eldre

Tema og tjenesteområder

Tema og tjenesteområder Artikkel som beskriver tema og valg av tjenesteområder.

Metoder

Metoder i tilsyn med tjenester til eldre

Kommunale helse- og sosialtjenester

Andre aktuelle tilsyn i kommunene

Spesialisthelsetjenester

Publikasjoner fra satsingen

Liste med publikasjoner fra satsingen og Statens helsetilsyns veiledere for landsomfattende tilsyn som inngår i satsningen.
Publikasjoner