Hopp til hovedinnhold

 

Tilsyn gjennomført i 2010 og 2011 med kommunale sosial- og helse-/omsorgstjenester til eldre.

 

 

2010

2011

Samlet for 2010 og 2011

Tilsynstema

Tjenesteområde /virksomhet

Antall virksomheter

Antall virksomheter

Antall virksomheter

Identifisering, utredning og oppfølging av eldre med demenssykdom 

Hjemmesykepleie/ hjemmetjeneste

48

17

65

Fastleger

29

12

41

Legemiddelhåndtering

Hjemmesykepleie (systemrevisjon)

12

7

19

 

Hjemmesykepleie og/eller sykehjem (sjølmeldingstilsyn)

112

52

164

Legemiddelbehandling 

Fastleger

12

3

15

Forebygging og behandling
av underernæring

Hjemmesykepleie/hjemmetjeneste og/eller sykehjem

21

16*

37*

Rehabilitering

Sykehjem 

8

13

21

Behandling av søknader
om avlastning

Kommunens aktuelle saksbehandlingsenhet

71

70

141

Uanmeldte tilsyn
(ulike tema)

Hjemmetjenester/sykehjem

27

32

59

Andre tema

Ulike tjenesteområder og virksomheter

21

13

34

* I tillegg 4 uanmeldte tilsyn med ernæring som tema