Hopp til hovedinnhold

Systemrevisjon har vært den mest brukte tilsynsmetoden de senere årene. I denne satsingen ble det i tillegg benyttet andre metoder. De andre metodene som ble brukt var sjølmeldingstilsyn, stikkprøvetilsyn, uanmeldte tilsyn og tilsyn med fastleger. Artiklene i menyen Om tilsyn inneholder nærmere beskrivelse av tilsynsmetodene.