Hopp til hovedinnhold

2023

Eidsvoll kommune - tilsyn med legevakt og legevaktsentral 2023

Kongsvinger mottak tilsyn 2023

Martina Hansens Hospital - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Nesodden kommune og Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Oslo kommune, Bydel Alna - barnevernstjenestens oppfølging av barn plassert i fosterhjem 2023

Nesodden kommune - tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Indre Østfold- tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 2023

Aline og Frydenberg familieavdeling tilsyn 2023

Ullensaker kommune tilsyn med Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familier søker økonomisk stønad 2023

Halden og Aremark kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Nav Hallingdal tilsyn med kommunen sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Akershus universitetssykehus HF - håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2023

Kongsberg kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Lillestrøm kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023

Øvre Eiker kommune tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Råde kommune landsomfattende tilsyn med oppfølging av barn i fosterhjem 2023

Indre Østfold kommune Nav-kontorets ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad 2023