Hopp til hovedinnhold

Stedlig tilsyn etter varsel om alvorlig hendelse som tilsynsmetode

Formålet med tilsyn er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Formålet med varselordningen er at de alvorligste hendelsene skal varsles slik at tilsynsmyndighetene kan bidra til uforsvarlige forhold identifiseres raskere, rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet. Stedlig tilsyn er en av metodene vi benytter i vår oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse.

Les mer: Stedlig tilsyn etter varsel om alvorlig hendelse som tilsynsmetode

Annen tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse

«Annen tilsynsmessig oppfølging» omfatter ulike metoder og verktøy for å oppnå formålet med tilsyn, som er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. I noen saker vurderer vi at det er mest hensiktsmessig å be virksomheten om en skriftlig vurdering av forholdene rundt hendelsen, og deres interne oppfølging. I andre saker kan det være aktuelt med et tilsynsmøte mellom Helsetilsynet og virksomhetens ledelse, eventuelt en kombinasjon av disse to metodene.

Les mer: Annen tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse

Oversendelse til statsforvalteren som tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse

Dersom vi vurderer at det ikke er nødvendig eller aktuelt med tilsynsmessig oppfølging fra Statens helsetilsyn, kan vi oversende varslet til statsforvalteren til vurdering. Dette gjelder særlig varsler hvor vi har mistanke om uforsvarlige forhold, svikt eller pågående pasientsikkerhetsrisiko. Sett i lys av formålet med tilsyn så bør disse sakene følges opp videre.

Les mer: Oversendelse til statsforvalteren som tilsynsmessig oppfølging etter varsel om alvorlig hendelse