Hopp til hovedinnhold

Du som er pasient, bruker eller nærmeste pårørende, har rett til å varsle om dødsfall eller svært alvorlig skade etter hendelser som har sammenheng med helsehjelp. Kriteriene for å varsle er:

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, når
  • hendelsen skjedde i helse- og omsorgstjenesten, eller ved at pasient eller bruker skadet en annen
  • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko

Alle kriteriene må være oppfylt for å varsle om en svært alvorlig hendelse.

Hvordan varsler du?

På Helsenorge.no finner du skjema for å varsle om dødsfall eller svært alvorlig skade.
Du må logge inn med elektronisk ID for å fylle ut dette skjemaet.

Hvis du har problemer med å varsle via Helsenorge.no, kan du ringe til Helsetilsynet på telefonnummer 21 52 99 00.

Hvis du har opplevd svikt i helsetjenesten som ikke dreier seg om dødsfall eller svært alvorlig skade, kan du kontakte:

  • de som har levert helse- og omsorgstjenesten
  • eller Statsforvalteren ved å bruke dette skjemaet

For mer informasjon om rett til å varsle og rett til å klage, se Varsle om svært alvorlige hendelser i helsetjenesten.

Hvordan følger Helsetilsynet opp varslene?

Helsetilsynet gjør en innledende undersøkelse og vurdering av varslene. Helsetilsynet kan ta kontakt med deg hvis det er behov for flere opplysninger. Vi kan også innhente opplysninger fra virksomheten før vi beslutter om og eventuelt hvordan varselet skal følges opp.

På bakgrunn av dette, kan vi:

  • avslutte saken, dersom vi finner at det ikke er hensiktsmessig å følge opp med tilsyn fra tilsynsmyndigheten
  • oversende saken til statsforvalteren, som vurderer om og eventuelt hvordan saken bør følges opp
  • beslutte at Helsetilsynet selv gjennomfører tilsyn

Du vil motta brev med informasjon om Helsetilsynets vurdering.