Helsetilsynet

Veileder for landsomfattende tilsyn 2020 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Grimstadutvalgets utredning studieplasser i medisin – høringsuttalelse

Barnevernsreformen

Informasjon om nytt nettsted

49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019 [intervju med Heidi Merete Rudi]

How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway

Gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 4. desember 2019 – 22. januar 2020.

Lovforarbeider – Tannhelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helse- og omsorgstjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – høringsuttalelse

How well is the electronic health record supporting the clinical tasks of hospital physicians?

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 A-2/19

Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger – høringsuttalelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP)

Informasjon om nytt nettsted

Retningslinjen for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - høyringssvar

Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og forholdet til forsvarlighetskravet mm