Helsetilsynet

Helsetilsynet stadfester pålegg til Bufetat om plassering av ungdom

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Ikke hjemmel for å unnta navn på helsepersonell i tilsynssaker

Stikkprøveundersøkelse av diagnostisering av personer med utviklingshemming

Tilsynsmelding 2018

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming

Siste tilvekstliste biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 6. februar – 5. mars

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2019. Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

   

Oppsummering og utfordringer

I boken Regulering og standardisering

Institusjonalisert praksis som utgangspunkt for etterprøvbare normer

Skjønnsutøvelse og fortolkning

Rettsregler, rettslige standarder og rettskilder

Innledning

I boken Regulering og standardisering

Endringer i vergemålsloven mv - høringsuttalelse

– Det kan være blodpose nummer to pasienten reagerer på

Forslag til nasjonal retningslinje for farmasøytutdanningene - høringsuttalelse

Forslag til nasjonal faglig retningslinje for medisinutdanningen - høringssvar

Vet du at blodposen er til din pasient?

Blodoverføring: Gjør ikke den siste, avgjørende kontrollen

Å reise er å vaske øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker