Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2022

50 år med aukande behov for helsepersonell

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 16. februar 2023 – 9. mars 2023

Implementere.no

Evaluering av statsforvalternes geografiske inndeling - høringssvar

Helsetilsynet advarer om alvorlige konsekvenser for enslige mindreårige asylsøkere [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Ny veileder Sammen om barn og unges psykiske helse – høringssvar

Dimensjonering av tilsyn med enslige mindreårige asylsøkere i mottak – ressursbehov

Lovforarbeider – Spesialisthelsetjenesteloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Pasient- og brukerrettighetsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Helsepersonelloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – barnevernsloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Lovforarbeider – Sosialtjenesteloven

Sosialtjenesteloven hadde før 2015 korttittel «lov om sosiale tjenester i Nav». Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling....

Statlege rettleiande retningslinjer for økonomisk stønad for 2023 Rundskriv A-5/2022

Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

Det er viktig at dere tør å si fra! [om uakseptabel atferd hos helsepersonell]

Tapt autorisasjon – når tidligere helsepersonell fortsetter praksis

Hvert år mister i gjennomsnitt 145 helsepersonell i Norge sin autorisasjon. Ved tap av autorisasjon kan den det gjelder ikke lenger utøve sitt yrke eller utgi seg for å være et autorisert...

Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven – høringssvar

Formidling av opplysninger mellom barneverntjenestene i ulike kommuner. Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn. Lovkrav om politiattest for eier av institusjon

Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenester - høringssvar

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet - høringssvar