Hopp til hovedinnhold

Hjemler for kommunenes innhenting og behandling av personopplysninger i ny boligsosial lov – høringssvar

Lovforarbeider – Barnevernloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 Rundskriv A-2/2021

Lovforarbeider – Pasientjournalloven

Forarbeider til en lov eller lovendringer er utredning, regjeringens forslag og stortingskomiteens innstilling. Endringene er ordnet kronologisk med nyeste først.

Avslutning av sak - gjennomgang av Statsforvalterens vedtak i rettighetssak - Statens helsetilsyn omgjør ikke vedtaket

Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten?

Rapport fra Helsetilsynet 7/2021

Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig

Rapport fra Helsetilsynet 6/2021

Ikke forberedt på langvarig IKT-stopp [intervju med Lars Talstad]

«Hei, og velkommen til Nav! Gjelder det økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud eller andre sosiale tjenester, tast 1»

Rapport fra Helsetilsynet 5/2021  

Siste tilvekstliste fra biblioteket

Bøker, rapporter og nettdokumenter registrert i biblioteket 10. november – 7. desember

Gjenåpner sak om hjertesyk pasient [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Involvert.no – Barn og unges medvirkning

Forslag til endringer i kjernejournalforskriften – høringssvar

Veileder for oppfølging av forebyggende (planlagt) tilsyn – hvordan bidra til endring

KOBLE Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler

Koronapandemien slik personer med utviklingshemming har erfart det. Pasient- og brukererfaringer med tjenester under koronapandemien 2020-2021. Samarbeidsprosjekt mellom brukerrådet i Helsetilsynet og Statens helsetilsyn

Rapport fra Helsetilsynet 4/2021

Oppfølging av forslagene til Tvangslovutvalget – høringsuttalelse

Hvordan kan vi oppnå at ledelse og helsepersonell oppfatter risiko likt?

Krav til innsendelse av søknad om økonomisk stønad i sosialtjenesteloven § 18 og endring av sosialtjenesteloven § 22 om utbetaling av stønad - Høringssvar

Skal alle steiner snus?