Helsetilsynet

Feil i diagnoser, koder og journalføring ved flere sykehus
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.