Helsetilsynet

Kompromissløs mot tortur
Artikkel fra Tilsynsmelding 2004.