Hopp til hovedinnhold

Tildeling av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning – turnusordning

Helsedirektoratet gir autorisasjon og lisens til helsepersonell. Alle henvendelser om søknad osv. rettes dit. Helsedirektoratet administrerer også turnustjeneste for leger og gir spesialistgodkjenning til leger, tannleger og optikere. Autorisasjonsordningen er regulert i helsepersonelloven kap. 9 og 10. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) ble innlemmet i Helsedirektoratet 1. januar 2016.

Bekreftelse på autorisasjon m.m.

Helsedirektoratet gir bekreftelse på autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og rett til å rekvirere reseptpliktige legemidler. Se menyen Slik søker du / Skjema. Helsedirektoratet gir dessuten Certificate of Current Professional Status (CCPS), som er en bekreftelse på autorisasjon, lisenser og spesialistgodkjenning som helsepersonell til bruk internasjonalt.

Helsepersonellregisteret og HPR-nummer

Den som har autorisasjon eller lisens som helsepersonell, er registrert i Helsepersonellregisteret (HPR). Søkeportalen til HPR gir mulighet for søking med ID-nummer/HPR-nummer, eller med fødselsdato i kombinasjon med etternavn. Søketreff gir opplysning om gjeldende autorisasjon, lisens og forskrivningsrett, og eventuell begrensning i disse, og eventuell spesialitet for leger, tannleger og optikere.

Advarsel og tilbakekall av autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning, rekvireringsrett m.m.

Statens helsetilsyn har ikke oppgaver som gjelder tildeling av autorisasjon og lisens. Men som tilsynsmyndighet er det Statens helsetilsyn som kan tilbakekalle (ta fra) helsepersonellet autorisasjonen m.fl. En slik sak kalles tilsynssak, og behandles med grunnlag i helsepersonelloven kap. 11. Tilbakekall og andre reaksjoner mot helsepersonell er beskrevet i menyen Om tilsynssaker. Et utvalg avgjørelser i tilsynssaker er publisert på Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside.

Lenker

Helsedirektoratet – Autorisasjon og spesialistutdanning
Certificate of Current Professional Status (CCPS)
Helsedirektoratet – Turnus
Helsepersonelloven (Lovdata)
Helsepersonellregisteret HPR søkeportal Autorisasjonsstatus og HPR-nummer for helsepersonell
Om tilsynssaker