Hopp til hovedinnhold

Det rettslige grunnlaget for tilsynsvirksomhet

Plikter for helse- og omsorgstjenesten og de som arbeider der

Statistikk – reaksjoner mot helsepersonell

Tall og fakta 2021

Reaksjonsformer overfor helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Saksbehandlingen av tilsynssaker hos statsforvalteren og i Statens helsetilsyn, anvendelsen av forvaltningsloven og krav til saksbehandlingstid

Klage- og erstatningsordninger i helse- og omsorgstjenesten

Oversikt over helsepersonell

Tilsynssaker i sosiale tjenester og barnevernet er ikke omtalt her.

Se også avgjørelser i saker om svikt: 

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Varselordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a har egen artikkel:

Varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten

Hovedmeny for varselordningen

Statens helsetilsyn og statsforvalterne har ikke tilsyn med alternativ behandling. Informasjon om markedsføring av og klage på slik behandling er samlet i egen artikkel: Klager på alternativ behandling.