Hopp til hovedinnhold

Avgjørelser kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Les om varselsaker

211 Treff

Utsettelser av polikliniske kontrolltimer

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Tilsyn etter en alvorlig hendelse der en eldre pasient var utlokalisert og samtidig meldt utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Xxxxxxxxx pasient med behov for ambulanseflytransport fra Svalbard

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Forbytting av embryo ved assistert befruktning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Dødsfall hos et prematurt barn med behov for transport mellom sykehus

Helsetilsynet fulgte opp et varsel om et prematurt barn som døde etter å ha blitt operert for en alvorlig tarmsykdom. Oppfølgingen og ivaretakelsen av barnet involverte samhandling

Tilsyn etter alvorlig sykdomsforløp grunnet feil medisiner gitt av hjemmetjenesten

Kommunikasjon og informasjonsflyt i de hjemmebaserte tjenestene ved bistand til legemiddelhåndtering

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Tilsyn etter dødsfall hos et prematurt barn kort tid etter fødselen

Tilsyn etter en alvorlig hendelse med forsinket kirurgi for barn med skoliose

Svikt ved bruk av GPS for sykehjemsbeboer med demens

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Rapport i tilsynssak – kommunikasjon og informasjonsflyt i de hjemmebaserte tjenestene i kommunen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Livstruende komplikasjon ved behandling av et barn med medfødt hjertemisdannelse

Et ekstremt prematurt barn med feilplassert utstyr for pustehjelp

Et prematurt barn med forsinket behandling av alvorlig infeksjon

Tilsyn etter at et lite barn døde uventet få dager etter undersøkelse på poliklinikk

Tilsyn etter varsel om feil bruk av medisinsk utstyr i sykehjem

Tilsyn etter feil bruk av medisinsk utstyr i hudlegepraksis

Nyfødt med høy risiko for komplikasjoner ble ikke overført til nyfødtavdeling

Et ekstremt prematurt barn med feilplassert utstyr for pustehjelp

Tilsyn og kvalitetsforbedring etter hendelse med komplikasjoner ved bruk av navlekateter