Hopp til hovedinnhold

Avgjørelser kan også søkes opp i Historisk arkiv.

Les om varselsaker

265 Treff

Tilsyn etter dødsfall hos et prematurt barn kort tid etter fødselen

Tilsyn etter en alvorlig hendelse med forsinket kirurgi for barn med skoliose

Svikt ved bruk av GPS for sykehjemsbeboer med demens

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Rapport i tilsynssak – kommunikasjon og informasjonsflyt i de hjemmebaserte tjenestene i kommunen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Livstruende komplikasjon ved behandling av et barn med medfødt hjertemisdannelse

Et ekstremt prematurt barn med feilplassert utstyr for pustehjelp

Et prematurt barn med forsinket behandling av alvorlig infeksjon

Tilsyn etter at et lite barn døde uventet få dager etter undersøkelse på poliklinikk

Tilsyn etter varsel om feil bruk av medisinsk utstyr i sykehjem

Tilsyn etter feil bruk av medisinsk utstyr i hudlegepraksis

Nyfødt med høy risiko for komplikasjoner ble ikke overført til nyfødtavdeling

Et ekstremt prematurt barn med feilplassert utstyr for pustehjelp

Tilsyn og kvalitetsforbedring etter hendelse med komplikasjoner ved bruk av navlekateter

Rapport fra tilsyn ved St. Olavs hospital etter innføring av Helseplattformen

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt i behandlingen og oppfølgingen av pasient under gjennomføring av dom for tvungent psykisk helsevern

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Svikt i oppfølgingen av en XXXXXX dement pasient med delir

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Akutte brystsmerter hos pasient i legevakt med stor pasienttilstrømning

Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – brudd på helseforskningsloven og pålegg om stansing av forskningsprosjekt (Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus)

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – helsepersonell med brudd på kravet til faglig forsvarlighet

Avgjørelse i tilsynssak om Norwait-studien – brudd på helseforskningsloven (Stavanger universitetssjukehus)