Årsrapporter for Statens helsetilsyn

Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Årsrapporter tom. 2002 omfatter Statens helsetilsyn og fylkeslegene. Fra 2003 omfatter årsrapportene Statens helsetilsyn, Helsetilsynet i fylkene og fylkesmennenes tilsyn med sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester. Fra 2010 inngår barnevern og andre nye tilsynsområder.

Nokså mye av stoffet i årsrapportene er presentert også i Statens helsetilsyns tilsynsmelding.

Årsrapportene utgis bare elektronisk (pdf-format) for utskrift fra nettet:

2014 | 2013 | 2012  2011 | 20102009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 

Eldre enn 2004

2003  | 2002 | 2001 | 2000  | 1999  | 1998  | 1997  | 1996

Meldesentralen

Statens helsetilsyn ga ut egne årsrapporter for meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 frem til ordningen opphørte 1. juli 2012.  Se menyen Meldeordning

Årsrapporter for fylkesmennene

Fylkesmennene avgir årsrapport til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Tilsyn og klagebehandling som gjelder sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt i kapitlene for Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Samleside med årsrapporter hos fylkesmannen.no

Årsrapporter for tilsynet med barnevernet  

Fylkesmennene avgir egen årsrapport for sitt arbeid på barnevernfeltet til Statens helsetilsyn (før 2009 til BLD).

Fylkesmennene har fått nye nettsider 4.12.2012. En del eldre årsrapporter for tilsynet med barnevernet er i den forbindelse ikke publisert på nytt.

Østfold 20132011 | 2010 | 2009

Oslo og Akershus 2014 | 20132012

Hedmark 20132011 | 2010 | 2009 

Oppland 2013

Buskerud 2013 | 2010

Vestfold 2013

Telemark  2013

Aust-Agder 20132010 

Vest-Agder 2013

Rogaland 20132012 2009

Hordaland 20132012 | 2011

Sogn og Fjordane 2013

Møre og Romsdal 20132011 | 2010

Sør-Trøndelag 20132011

Nord-Trøndelag 20132011 | 2010 | 2009 

Nordland 20132011

Troms 20132011 | 2010

Finnmark 20132011 | 2010

Enkelte fylkesmannsembeter lager i tillegg publikasjoner som primært er skrevet for lesere i eget fylke. Disse er ikke publisert samlet på fylkesmennenes nettsteder.

Gå til toppen