Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Andre publikasjoner

Årsrapport 2022

Årsrapport for Statens helsetilsyn er et årlig dokument som Statens helsetilsyn leverer til overordnet departement (Helse- og omsorgsdepartementet) som grunnlag for drøfting av om fastsatte mål er nådd og oppdrag utført. Dette skjer i departementets etatsstyringsmøte med Statens helsetilsyn.

Nokså mye av stoffet i årsrapportene er presentert også i Statens helsetilsyns tilsynsmelding. 

Årsrapportene utgis bare elektronisk.

Årsrapport 2022

PDF